ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Գ. Տեր-Պետրոսյան
Ընդհանուր կենդանաբանություն
Դասագրքեր
Ընդհանուր կենդանաբանություն
Դասախոսություններ, պրակ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1923թ., 136 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ