ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ. Մ. Արծրունի
Մարդակազմություն
Դասագրքեր
Մարդակազմություն
Պրակ 4, դասախոսություններ, «Ընդերաբանություն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1925թ., 327 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ