ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ձեռագրական սրբագրությունները հայ մատենագիրների մեջ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1926թ., 84 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ