ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գ. Ղուկասյան
Համառոտ միկրոսկոպիական տեխնիկա
Ակադեմիական գրականություն
Համառոտ միկրոսկոպիական տեխնիկա
Տեղեկատու ձեռնարկ բժիշկների և ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1926թ., 28 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ