ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռ. Գաբրիելյան
Էվոլյուցիոն թեորիա
Դասագրքեր
Էվոլյուցիոն թեորիա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1927թ., 60 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ