ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Համալսարանական ինքնավարությունը Եվրոպայում II (գնահատման հաշվեքարտ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 95 էջ

ISBN 978-5-8084-2030-4
Ակադեմիական գրականություն | Բիզնես և կառավարում