ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կովկասի պատմության աղբյուրագիտություն եւ պատմագրություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 20 էջ

ISBN 978-5-8084-2040-3

Աղբյուրագիտության և պատմագրության ներկա ծրագիրը ներառում է Կովկասի ժողովուրդների մասին հին արևելյան, հունահռոմեական, հայկական, վրացական, բյուզանդական, եվրոպական, թուրքական, ռու­սական և այլ աղբյուրներ, որոնց իմացությունը ունի նաև գործնական-քաղաքական այժմեական հնչեղություն: Ներկայացվում են նաև Կով­կա­սի պատմագրության հիմնահարցերը:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ