ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռուսաստանը և Կովկասի տարածաշրջանը 19-20-րդ դարերում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 20 էջ

ISBN 978-5-8084-2039-7

Մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրն ընդգրկում է Ռուսաստանի կով­կաս­յան քաղաքականության հիմնարցերը 19-20-րդ դդ.: Այդ համատեքս­տում արծարծվում են ռազմաքաղաքական, տնտեսական, էթնոմշակութային տա­րա­բնույթ խնդիրներ, որոնց արդիականությունը ակնհայտ է մեր օրերում:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ