ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գործնական կոնֆլիկտաբանություն
Ուսումնական դասընթացի ծրագիր և նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 50 էջ

ISBN 978-5-8084-2041-0

Սույն ուսումնամեթոդական աշխատանքը պատրաստված է «Գործ­նական կոնֆլիկտաբանություն» մասնագիտական դասընթացի կազմակերպման և կոնֆլիկտաբանության ոլորտում վերապատրաս­տում­ների համար: Աշխատանքում ներառված են դասընթացի դա­սա­խո­սությունների հիմնական նյութերը, դասընթացի ծրագիրն ու առա­ջարկ­վող լրացուցիչ գրականության ցանկը:


Ձեռնարկը նախատեսված է սոցիոլոգների և կոնֆլիկտա­բանու­թյան ոլորտի մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ