ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ

ISBN 978-5-8084-2043-4

Հետազոտությունը իրականացվել է «Համացանցային զանգվածային լրատվամիջոցներ. ձևավորումը և զարգացումը Հայաստանում» թեկնածուական ատենախոսության շրջանակում:

Այս հետազոտությունն ուղղված է հայկական համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչների ուսումնասիրությանը և թույլ է տալիս կազմել դրանց մանրամասն նկարագիրը:

Հարկ է նշել, որ մինչ օրս Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների տարբեր բնութագրիչների բազմակողմանի և ամբողջական հետազոտություն չի իրականացվել, և սա նմանատիպ առաջին նախաձեռնությունն է:

Հետազոտությունը օգտակար կարող է լինել բուհերի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների և բաժինների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, համացանցային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, ԶԼՄ-ների ոլորտով զբաղվող մասնագիտական կազմակերպությունների և առցանց լրագրության ժամանակակից խնդիրներով հետաքրքրված ընթերցողի համար:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ