ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 158 էջ + 1 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2046-5

Գրքում սոցիոլոգիական տեսանկյունից իմաստավորվում է Երևանի քաղաքային տարածության ձևավորման, զարգացման և փոփոխման պատմությունը: Հիմնվելով սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վրա՝ նկարագրվում և բացահայտվում են երևանյան լոկալ ինքնությունները, երևանյան լոկալ տեղերի կառուցվածքներում դրանց աշխարհագրական, սոցիալական, սիմվոլիկ դրսևորումները։ 

Գրքում ներկայացված հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № SCS 13YR-5D0027 գիտական թեմայի շրջանակներում: 

Աշխատությունը նախատեսված է քաղաքը ուսումնասիրող, դրանով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների և հանրության լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն