ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Է. Բ. Աղայան
Լատիներեն լեզվի քերականություն
Դասագրքեր
Լատիներեն լեզվի քերականություն
Գիրք 1, Ձևաբանություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1950թ., 180 էջ
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ