ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թ. Հ. Կարապետյան
Չինական ժողովրդական Ռեսպուբլիկա
Ակադեմիական գրականություն
Չինական ժողովրդական Ռեսպուբլիկա
Տնտեսա-աշխարհագրական ակնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1958թ., 256 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ