ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան
Հայաստանը VII-IX դդ.
Դասագրքեր
Հայաստանը VII-IX դդ.
Հայ ժողովրդի պատմություն (12 պրակով, ձեռնարկ), պրակ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1958թ., 114 էջ
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ