ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ

ISBN 978-5-8084-2044-1

«Համացանցային զանգվածային լրատվամիջոցներ. ձևավորումը և զարգացումը Հայաստանում» թեկնածուական ատենախոսության շրջանակում փորձագիտական հարցազրույցներ են անցկացվել Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ոլորտի առաջատար մասնագետների և փորձագետների հետ: Հարցազրույցներն իրականացվել են 2014 թ. նոյեմբեր - 2015 թ. սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: Ձեռնարկում դրանք ներկայացված են ժամանակագրական հաջորդականությամբ: Ձեռնարկն օգտակար կարող է լինել բուհերի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների և բաժինների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, համացանցային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, ԶԼՄ-ների ոլորտով զբաղվող մասնագիտական կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ ընթերցողների համար:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ