ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հանրային կազմակերպությունների տեություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 200 էջ

ISBN 978-5-8084-2051-9

Գիրքն ընդգրկում է հանրային կազմակերպությունների կառավարման տեսության հիմնական մոտեցումները: Այն ներառում է հանրային կազմակերպությունների կառավարման ընթացակարգերի, կազմակերպություններում որոշումների ընդունման առանձնահատկությունների, անհատական և խմբային հարաբերությունների, կառուցվածքային և բաղադրիչ մասերի ու գործառույթների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև հանրային կազմակերպությունների կառավարման ձևերի վերաբերյալ թեմատիկ դասախոսություններ:

Գիրքը նախատեսված է հանրային կառավարման և քաղաքագիտության բակալավրիատի բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև հանրային կազմակերպությունների կառավարմամբ հետաքրքրվողների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ