ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նալբանդյան Գ. Մ.
Իրանական լեզուներն ու բարբառները
Դասագրքեր
Իրանական լեզուներն ու բարբառները
Դասախոսություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1960, 66 էջ
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ