ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ողնաշարավորների կենդանաբանության գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1961, 266 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ