ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
Ծրագիր, կազմ.` Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 32 էջ

ISBN 978-5-8084-2054-0
Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ