ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Сравнительный анализ гласных армянского и английского языков
Лекция, Ереван, изд. ЕГУ, 1963, 122 с.
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ