ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 166 էջ
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ