ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուծման և ադսորբցիայի դիֆերենցիալ ջերմության որոշումը Կալվեի տիպի միկրոկալորիաչափի միջոցով
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 24 էջ
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ