ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սոցիոլոգիական ուսմունքների պատմություն
Պրակ 1. Հին Արևելք: Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1971, 153 էջ
Դասագրքեր | Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ