ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Г. К. Аветисян
С. Г. Оганесян
Комптон-эффект в среде вблизи черенковского конуса
Դասագրքեր
Комптон-эффект в среде вблизи черенковского конуса
Ереван, изд. ЕГУ, 1972, 9 стр.
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ