ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լեզվաբանության ներածություն
Ոս. ձեռնարկ, 3-րդ հրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1967, 638 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ