ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Алоян О.
О Некоторых особенностях английских прилагательных с суффиксом -ous
Դասագրքեր
О Некоторых особенностях английских прилагательных с суффиксом -ous
Ереван, изд., ЕГУ, 1967, 38 с.
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ