ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռադիոֆիզիկայի խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը Matlab միջավայրում. Matlab միջավայրի կառուցվածքը
Գիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 254 էջ

ISBN 978-5-8084-2063-2

Գիրքը նվիրված է ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի խնդիրների համակարգչային մոդելավորմանը MatLab միջավայրում: Գրքի առաջին մասն ընդգրկում է MatLab միջավայրի մանրամասն նկարագրությանը: Նախատեսվում է ԵՊՀ և այլ բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են աշխատել MatLab փաթեթով:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ