ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 146 էջ

ISBN 978-5-8084-2068-7

Գրքում ներկայացված է Արևմտյան Եվրոպայում թուրքական համայնքների ձևավորման պատմությունն ու ժամանակակից դրությունը: Անդրադարձ է կատարված Եվրոպայում թուրքական համայնքերի նկատմամբ վերջին տարիներին Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքականությանը և այդ համատեքստում կառավարությանը կից գործող Արտասահմանում բնակվող թուրքերի և բարեկամ հասարակությունների վարչության գործունեությանը՝ հատկապես կարևորելով դրա հակահայ ուղղվածությունը:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ