ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա
Ուս. ձեռնարկ, մաս 1, ռուս. թարգմ. Պ. Նազարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1968, 389 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ