ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
Դասագիրք մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկայի ֆակուլտետների և ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 202 էջ

ISBN 978-5-8084-2060-1
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ