ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 142 էջ

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հիմնական նպատակն է էնզիմոլոգիայի բնագավառում կենսաքիմիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների հետ ուսանողներին ծանոթացնելը, այդ բնագավառում նրանց տեսական գիտելիքների ամրապնդումը, փորձարարական հմտությունների զարգացումը և գիտական աշխարհայացքի ձևավորումը:

Ձեռնարկում քննարկվում են հետազոտվող կենսաբանական նմուշների պատրաստման հիմնական եղանակները, կենսաբանական հեղուկներում և հյուսվածքներում պարունակվող տարբեր ֆերմենտների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրության մեթոդները: 

Ձեռնարկը նախատեսված է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հատուկ կուրսերի դասընթացների իրականացման համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ