ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աբեղյանական ընթերցումներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 288 էջ

ISBN 978-5-8084-2059-5

Սույն ժողովածուի մեջ զետեղված են Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներն ու ելույթները: Դրանք վերաբերում են ոչ միայն մեծ հայագետի կյանքին, գործունեությանը, գիտական վաստակին ու ժառանգությանը, այլև հայերենագիտությանը վերաբերող ամենատարբեր հարցերի:

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել ինչպես մասնագետների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են լեզվի հարցերով:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն