ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Э. С. Геворкян
Исследование гормональной индукции холинэстеразы
Դասագրքեր
Исследование гормональной индукции холинэстеразы
Ереван, изд. ЕГУ, 1974, 25 стр.
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ