ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
В. С. Аствацатуров
Статистика заготовок сельскохозяйственных продуктов (На материалах Арм. ССР)
Դասագրքեր
Статистика заготовок сельскохозяйственных продуктов (На материалах Арм. ССР)
Ереван. изд. ЕГУ, 1975, 132 стр.
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ