ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հր. Հ. Աճառյան
Բանասիրական ուսումնասիրություններ
Դասագրքեր
Բանասիրական ուսումնասիրություններ
Կազմ.` Ա.Գ. Մադոյան, Ա.Գ. Տեր-Ստեփանյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1976, 236 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ