ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բ. Ս. Դադասյան
Է. Մ. Ղազարյան
Էլեկտրական հոսանքի բնույթը տարբեր միջավայրերում
Դասագրքեր
Էլեկտրական հոսանքի բնույթը տարբեր միջավայրերում
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1976, 126 էջ
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ