ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ

ISBN 978-5-8084-2061-8

Աշխատությունում քննարկվում և վերլուծվում է ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկայիս փուլում աշխատաշուկայի իրավիճակը, և դրա հիման վրա ուրվագծվում են միտումները: Գիրքը կարող է օգտակար լինել աշխատանքի տնտեսագիտությունն ուսումնասիրողների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ