ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
«Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն» դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
Կազմ.` Ն. Ն. Մարտիրոսյան և ուրիշներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 44 էջ

ISBN 978-5-8084-2072-4

Ուղեցույցում ներկայացված են լրագրողական գործունեության տեսական-ճանաչողական հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները, մեդիատեքստի կառուցման յուրահատկությունները:

Նախատեսված է «Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն» դասավանդողների, ինչպես նաև լրագրողական գործունեության հմտություններն ուսումնասիրողների համար:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ