ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Проблемы повышения уровня жизни населения в развитом социалистическом обществе
Ред. Ю. Т. Мовсесян, Ереван, изд. ЕГУ, 1977, 280 стр.
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ