ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
М. Г. Карапетян
Экономическая победа СССР в Беликой Отечественной войне (1941-1934 гг.)
Դասագրքեր
Экономическая победа СССР в Беликой Отечественной войне (1941-1934 гг.)
Лекции, Ереван, изд. ЕГУ, 1977, 192 стр.
Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ