ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
В. М. Арутюнян
А. Ж. Мурадян
Исследование индуцированной оптической анизотропии и в парах натрия
Դասագրքեր
Исследование индуцированной оптической анизотропии и в парах натрия
Ереван, изд. ЕГУ, 1978, 8 стр.
Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ