ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
А. Г. Мурадян
Системы индикатива французского и армянского языков и их сопоставительный анализ
Դասագրքեր
Системы индикатива французского и армянского языков и их сопоставительный анализ
Ереван, изд. ЕГУ, 1979, 175 стр.
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ