ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2071-7

«Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: Այն նախատեսված է «Միջազգային հարաբերություններ» մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների և արդյունավետ հողորդակցության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ