ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Մ. Սուքիասյան
Ժամանակակից հայոց լեզու
Դասագրքեր
Ժամանակակից հայոց լեզու
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, 440 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ