ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արցախյան հիմնահարցը (1918 թ. մինչև մեր օրեր)
Ծրագիր մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 16 էջ

ISBN 978-5-8084-2070-0
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ