ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբագիր՝ Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 600 էջ

ISBN 978-5-8084-2088-5

Ժողովածուն ընդգրկում է 2015 թ. դեկտեմբերի 8-ի նստաշրջանի զեկուցումները, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի հիմնախնդիրներին: Կարող է օգտակար լինել ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և իրավագիտության հարցերով հետաքրքրվողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն