ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր. հատոր Բ. Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., 680 էջ + 1 էջ ներդիր:
Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ