ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Text Rendering: A Teaching Toolkit
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 104 էջ

ISBN 978-5-8084-2095-3

Սույն ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը միտված է զարգացնելու ուսանողների` օտար լեզվով գրվածքներն ըմբռնելու և հայերենից անգլերեն փաստագրական տեքստեր վերարտադրելու կարողությունները: Ձեռնարկը նախատեսված է համալսարանի անգլիական բաժնի ավարտական կուրսերի ուսանողների և նրանց համար, ովքեր կցանկանան կատարելագործել հայերենից անգլերեն տեքստերի վերարտադրման իրենց ունակությունները:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ