ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քաղաքական սոցիալականացում
Դասախոսությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2086-1

Ժողովածուն նվիրված է քաղաքագիտության արդիական հնչեղություն ունեցող հիմնախնդրի, այն է`քաղաքական սոցիալականացման հասկացութային ապարատի վերլուծությանը, սոցիալականացման հետ անմիջական առնչություն ունեցող քաղաքական մասնակցության երևույթի համալիր հետազոտմանը, այդ թվում`ձևերի,նրա վրա ազդող գործոնների, դրդապատճառների վերհանմանը, ինչպես նաև այդ համատեքստում հարակից ուրիշ հարցերի պարզաբանմանը: 

Ժողովածուն կարող է օժանդակել ուսանողներին «Քաղաքական սոցիալականացում» դասընթացի տեսական քաղաքական պրակտիկայում և կյանքում, ինչպես նաև հետագա հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ