ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Deutshe Lesestücke / Ընթերցանության տեքստեր
Ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 130 էջ

ISBN 978-5-8084-2094-6

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերում գերմաներեն ուսումնասիրող ուսանողների, ինչպես նաև գերմանական գրականությամբ հետաքրքրվողների համար: Ձեռնարկում տեղ են գտել գերմանացի հեղինակների փոքրածավալ ստեղծագործություններ, որոնք ուղեկցվում են որոշակի դժվարություն ներկայացնող արտահայտությունների թարգմանությամբ և հարցերով: Տեքստերի մի մասի հետ տրվում են նաև վարժություններ:

Ձեռնարկի նպատակն է ուսանողներին բնագրով ներկայացնել գերմանական գրականության նմուշներ, վարժություններով հարստացնել բառապաշարը և հարցերի միջոցով փորձել օգնել նրանց` հականալու գրական ստեղծագործությունը:

Որոշ ստեղծագործություններ մասամբ կրճատված են:

Յուրաքանչյուր հեղինակի մասին տրվում են սեղմ կենսագրական տեղեկություններ:

Տեքստերին կից տրվում է գերմաներեն-հայերեն մանրամասն բառարան:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ